Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości - zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***

Święty Walenty, który zostałeś wybrany na patrona
zakochanych, czuwaj nad ludźmi zakochanymi.
Wyproś im u Boga łaski potrzebne do tego,
aby dojrzeli do miłości autentycznej, szczerej
i bezinteresownej. Strzeż narzeczonych
przed niszczącym ogniem namiętności.
Wyjednaj im u Boga pragnienie budowania więzów miłości
na fundamencie Bożych przykazań. Wstawiaj się
u Chrystusa, aby On sam był dla nich drogowskazem
i aby On sam ich umacniał w chwilach słabości. Amen.

Modlitwy | Modlitewnik

Administrator strony modlitwa.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zawarte na niej dane były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie orientacyjny. Polityka prywatnościRegulamin.