Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,
aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył
w jedną rodziną ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich swoich dzieci,
udręczone błaganie całej ludzkości.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody,
z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny
– kłębowiska walki i przemocy.
Spraw, niech ustanie wojna (…),
Która zagraża Twoim stworzeniom
Na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię,
przemów do serc ludzi odpowiedzialnych
za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty,
a podaj przez Ducha Świętego
nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,
w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu
– bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
 

 

 

Modlitwy | Modlitewnik

Administrator strony modlitwa.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zawarte na niej dane były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie orientacyjny. Polityka prywatnościRegulamin.