Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo ...

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo ...

A Słowo stało się Ciałem.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo ...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwy | Modlitewnik

Administrator strony modlitwa.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zawarte na niej dane były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie orientacyjny. Polityka prywatnościRegulamin.